Undervisning

Hvis intet andet er anført er undervisningen soloundervisning 25 min. om ugen. Normalt anbefales instrumentundervisning først fra 2. klasse. Det optimale udbytte af undervisningen fås naturligvis bedst, hvis eleven har daglig adgang til instrumentet i hjemmet. Det kan desværre ikke garanteres, at al undervisning oprettes. Det afhænger af antal tilmeldte elever. Herunder er en liste over al undervisning i Musik- og Billedskolen, undervisning i andre instrumenter oprettes efter behov så vidt muligt. Undervisningen begynder d.1. september 2023 og slutter d.14.juni 2024.

Billedskole

Underviser Lene Lykke Davidsen

Billedskole er for de børn, der er vilde med at tegne, klippe, male, lave ting i ler, lave tryk, skulpturer, installationer, se på billeder, gå på udstilling og lave deres egne kunstprojekter. Hovedvægten ligger på det skabende og æstetiske udtryk, fremfor det reproducerende og på, at det “skal ligne”, med mindre det netop er det, vi arbejder med den dag. Derudover vil der være indlagt museumsbesøg, så vi kan opleve kunsten “live”. Billedskole er således et felt for både krop, sanser, følelser og intellekt. Det skal være sjovt, og vi skal lære noget! Vi er 12 på et hold, hvilket giver tid til at hjælpe den enkelte. Vi laver udstilling ved sæsonens afslutning. Med lokale på skolen kan børnene gå direkte fra skole til billedskole.  

 

Band (50 min.)

Holdundervisning på forskellige alderstrin (fra 3.klasse) Rytmisk sammenspil – lær at spille i band

Kunne du tænke dig at spille i band? På Musikskolen kan du lære at spille musik sammen med andre. Du kan enten danne dit eget band med nogle venner fra klassen eller du kan komme med på et af vores sammenspilshold. De forskellige bands sammensættes efter din alder og instrumentfærdigheder. De mest almindelige instrumenter i vores bands er: vokal, el-guitar, el-bas, trommer og klaver/keyboards.

Uanset om du er meget øvet, eller du lige er begyndt at spille et instrument eller at synge, vil du få et kæmpe udbytte af at spille sammen med andre. Sammenspil er – udover at være udviklende både musikalsk og socialt – med til styrke elevens interesse for sit instrument og give lyst til at øve. Hvert forår afholder vi en Zahlefestival, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med at spille en koncert med dit band. Vi holder også jule-rockkoncerter, så der er masser af muligheder for at optræde. Hvis du går til et soloinstrument her i Musikskolen, får du 50 min. sammenspil med i købet for kun 255 kr. mere om måneden, men det er også muligt kun at gå til sammenspil.

Bas

Bassen er grundstenen i musik. Derfor er en god, solid og rytmisk sikker baslinje vigtig for den samlede lyd. Ligegyldigt hvilken musik du hører, er bassen altid fundamentet. Ud fra musik du kan lide, arbejder vi med rytmer, akkorder, teknik og solo. Vi lytter til musik, spiller til musik, laver musik og leger med musik. El-bas eller kontrabas.

Blokfløjte

Har du lyst til at spille blokfløjte, kan du både spille alene og på hold af højst 3 elever. Anbefales allerede fra 1.klasse.

Børnekoret

For elever i 1. og 2. klasse. Børnekoret øver hver tirsdag kl.14.10-14.55. Børnene lærer, hvad det vil sige at synge i kor, men vi danser også, laver sanglege, øver rytmer og synger helt enkel flerstemmighed. Alle er velkomne! Vi optræder flere gange om året til de to skolers forskellige arrangementer, især til jul, påske og sommer. Børnekoret betales kun én gang om året, og det koster 830 kr. at deltage.

Guitar

Hvor ville al pop og rock være, havde det ikke været for guitaren? Kunne du tænke dig at gå til guitar?

Guitar er både for dig, som aldrig har spillet før og til dig, der har spillet i mange år. I guitarundervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og alder. Det er måske første gang, du skal gå til guitar, eller måske spiller du allerede i et band? Derfor lægges stor vægt på elevens egne ønsker og niveau.

Vi arbejder med akkorder, nye og gamle popsange, skalaer, rytme, guitar soloer, fede riffs og ALT, hvad vi kan finde på, som passer netop til dig!

Det er vigtigt, at du har lyst til at spille, at du har en guitar og at du får spillet på den derhjemme imellem lektionerne. Kom glad med din guitar!

Klarinet

Har du lyst til at prøve et instrument, som kan bruges indenfor alle genrer, så er klarinetten måske noget for dig? Det er et instrument med en dejlig varm og blød klang, og det er ikke svært at få den til at lyde af noget ret hurtigt. Det kan anbefales at leje en klarinet i begyndelsen, da den er temmelig dyr i anskaffelse. Der findes også plastic-klarinetter, som man kan spille på helt fra 1. klasse. Det skal siges, at vi ikke har haft klarinet-elever i mange år…

Klassisk klaver

Klaveret er et fantastisk turpas til musikkens forunderlige og farverige verden. Gå på opdagelse i komponisternes klangverdener. Lær at afkode et musikstykkes rytmiske, harmoniske og melodiske struktur. Oplev den magi, der kan opstå, når man formidler musik til andre. Gennem et bredt repertoire udvikles kendskab til forskellige genrer indenfor den klassiske musik. Undervisningen tager udgangspunkt i en god og sund klaverbehandling. Nodelæsning integreres fra begyndelsen. Undervisningen kræver, at der er et klaver i hjemmet, så man kan øve dagligt. Nybegyndere kan starte ved et keyboard, men forventes at anskaffe et el-klaver med vægtede tangenter, eller – allerbedst – et akustisk klaver. Det forventes, at man deltager i arrangementer som koncerter og fællestimer, idet disse oplevelser er med til at udvikle elevens musikalske og spillemæssige færdigheder. Hvis man ønsker et bredere favnende og mere dybdegående forløb, er det muligt at tilmelde sig dobbeltlektioner à 50 min. pr. uge. Hermed opnås en højere grad af fordybelse i det musikalske arbejde, og der lægges større vægt på opbyggende tekniske øvelser. Man vil typisk arbejde med flere stykker/stilarter sideløbende.

Musikalsk indskoling

Undervisningen foregår som regel inden kl.16, og eleverne hentes i Zahlitten eller Åbenskolen. I Åbenskolen er det dog vigtigt, at forældrene skriver ind i Tabulex, hvis barnet skal til undervisning i Musik- eller Billedskolen. Hold A for 0. klasse. Sang, spil og bevægelse, herunder sanglege.

Hold B for 1. klasse. Her beskæftiger vi os med sang, spil, bevægelse og leg. Det er målet, at elevens indlæring sker gennem oplevelse, indlevelse og aktiv medvirken. De grundlæggende musikalske færdigheder trænes på en spændende, sjov og lærerig måde.

Hold C for 2. klasse. Vi viderefører elementerne fra hold B gennem elementært sammenspil og sang. Vi sætter fokus på, hvordan man bedst muligt skaber musik sammen. Derudover arbejder vi med at udvikle fælles pulsfornemmelse, bred instrumentforståelse og kendskab til forskellige musikalsk genrer.. Der har været en tendens til, at man i 2. kl. er begyndt at kalde musikalsk indskoling for “band”. Det vil vi gerne vente med til 3.kl., da det er for tidligt i 2.kl. 

Rytmisk klaver

Kan du lide at spille klaver? Eller kunne du godt tænke dig at begynde på det? Vil du blive bedre til at lytte, læse noder, koordinere rytmer og hænder på klaveret? Vi vil både spille efter gehør og efter noder og tage udgangspunkt i den musik, du har lyst til at spille. I timerne vil der være fokus på akkorder, rytmik, improvisation, komposition, frasering, akkompagnement, en smule teori og meget meget mere – spilleglæden vil være i fokus! Vi spiller alt lige fra pop og rock til jazz og blues. Måske kan du også lære at lave dine egne melodier?

Sang

Kunne du tænke dig at lære at synge? Stemmen er kroppens eget instrument og derfor også et af de fineste og mest værdifulde instrumenter at lære at kende. Troels Bobergs sangundervisning indeholder følgende elementer:

  • Sangteknik – En af de vigtigste dele af sangundervisningen er den basale sangteknik. For at stemmen kan udfolde sig frit, skal den forankres i kroppen. Vi varmer op og styrker kroppens støttemuskulatur, træner stemmens lukkefunktion, skaber et konstant “flow” i udåndingen og øver skift imellem stemmens basale klangfunktioner.
  • Musikalitet – Der arbejdes med at styrke elevens basale rytme og tonalitetsforståelse. Dette sker i forbindelse med indlæringen af nye sange, som eleven godt kan lide. Der anvendes forskellige kropslige øvelser, som fx. klap og dans til at stimulere rytmeforståelsen.
  • Udtryk – Lige fra starten arbejdes der med at udfolde elevens personlige og kunstneriske udtryk. Det handler om at skabe et trygt og varmt undervisningsmiljø, hvor eleven tør give slip og lukke op for stemmens udtryksmuligheder. At læreren forstår at møde eleven præcis der, hvor eleven er, er et af de vigtigste redskaber i denne proces.
  • Motivation – Der arbejdes målrettet med at styrke elevens motivation og lyst til at synge. Elever, der øver sig meget af egen fri vilje, har en tendens til at blive de bedste elever…
  • Performance – I forbindelse med Musikskolens koncerter arbejder vi med performance. Her arbejder vi med mikrofonteknik, håndtering af nervøsitet og andre koncertforberedende øvelser.
  • Tekst- og sangskrivning – Der arbejdes med stor åbenhed overfor det kreative. Da det at skabe sin egen musik er kongevejen til at finde sit personlige udtryk. Dette element vægtes, hvis eleven udviser interesse for det.

Sangskrivning – “Det kreative musikværksted”

Skab din egen musik og skriv dine egne sange! Er du sanger og har du lyst til at skrive sange? Er du guitarist og kan lide at lave riffs og synge til? Er du pianist og finder du på fede grooves og akkordrundgange? Er du i et band, der savner vejledning? Så kan dette være et tilbud for dig. Vi vil arbejde med selv at skrive musik, uanset genre. Fokus vil primært være på processen – hvordan skriver man en sang? Men også fremførelsen og udvikling af personligt udtryk. Kravet er, at du har erfaring med at spille musik, og at du brænder for selv at prøve at skrive musik.

Saxofon

Saxofonen er et af de mest alsidige blæseinstrumenter og bliver brugt meget i både pop, rock, jazz og et væld af andre musikgenrer. Når du går til saxofonundervisning, vil vi som udgangspunkt arbejde med at spille forskellige melodier og sange sammen. Med dette udgangspunkt vil vi arbejde med instrumentbeherskelse, improvisation og meget meget mere. Vi bestræber os på at bringe så meget sammenspil ind i instrumentalundervisningen som muligt. Det skal siges, at vi ikke har haft saxofon-elever i mange år…

Trommer

Vil du lære at spille dine yndlingsnumre på trommer, improvisere og lære nye rytmer at kende? Trommerne er et af de vigtigste instrumenter i næsten al rytmisk musik, og hvadenten vi hører pop, rock, funk, jazz, hiphop, samba eller heavy metal, spiller trommerne en altafgørende rolle. Måske er det noget for dig?

Trompet

Har du lyst til at prøve at spille trompet? Det er et fantastisk instrument med mange muligheder. Trompeten bruges i mange forskellige genrer, og har du først lært den basale teknik, vil du kunne spille sammen med andre og få stor glæde af det. Hvis man begynder at spille trompet før 3.-4. klasse, går det ret langsomt i begyndelsen. 

Ukulele 

Virker guitar som for stor en mundfuld, eller går du måske bare med en lille Hawaii-surfer-type inde i maven, så er ukulele måske noget for dig! I undervisningen i ukulele, vil vi arbejde med akkorder og rytmer, ud fra sange i forskellige sværhedsniveauer, alt efter hvor ny/øvet eleven er. Vi vil primært spille populærmusik, men kan også prøve kræfter med egne kompositioner.

Violin

Har du lyst til at spille på et af de mest populære klassiske instrumenter? De sidste par år har vi haft så få elever i violin, at vi ikke har kunnet få en lærer til at komme på skolen. Derfor indledte vi et samarbejde med DKDM, hvor de violinstuderende har brug for “kaniner” til at øve sig på. Eleverne får derfor gratis undervisning, men de skal selv møde op på konservatoriet v. Forum. Jeg formidler kontakten, men har ellers ikke noget med undervisningen at gøre. Send en mail til mig på in@zahles.dk, hvis det har interesse. 

Zahlekoret

Er for elever fra 3.klasse, og det foregår onsdag kl.14.10-14.55. Vi synger mange forskellige sange, både enstemmige, flerstemmige, rytmiske og klassiske, engelske og danske, sjove og sørgelige. Alle er velkomne, men det er en fordel, hvis du er glad for at synge! Vi optræder mange gange i løbet af året. Zahlekoret betales kun én gang om året, og det koster 830 kr. at deltage.


Zahles Ungdomskor 

KAN DU LIDE AT SYNGE?

Kære 6.-9. klasser! 

Nu er chancen for at Zahles Ungdomskor kan begynde igen, så har du lyst til at synge i kor, er du hjertelig velkommen til at melde dig til..
Vi øver 1 ½ time pr. uge på Zahles. Ugedagen ligger ikke fast endnu. Koret synger et bredt repertoire af både rytmiske og traditionelle sange, på både dansk og udenlandsk. Der vil være forskellige koncerter og arrangementer i løbet af sæsonen og for at ryste koret sammen afholder vi et  socialt arrangement i starten af sæsonen. 
De øvrige år har det været svært at få dette kor til at blive til noget, da der har været for få tilmeldinger. Det er derfor en god idé at overtale et par veninder/venner til også at tilmelde sig. Man bliver glad af at synge sammen med andre 🙂 

<!– /wp:paragraph