TILMELDINGSBLANKET 2024-25

Undervisningsregler:

1. Undervisningen begynder d.1.september 2024 og slutter d.13. juni 2025 - herefter vil der blive afholdt erstatningsundervisning, ind til ferien begynder.

2. Der er ikke undervisning på skolefridage.

3. Der er 3 måneders prøvetid for nye elever. Herefter er tilmeldingen bindende for resten af skoleåret.

4. Udmeldelse inden for prøvetiden regnes fra d.1. i måneden og skal meldes skriftligt til musikskolelederen.

5. Det årlige honorar betales i 10 rater og opkræves sammen med skolepengene.

6. Timer, der forsømmes af elever, erstattes ikke!

7. Afbud fra eleven meldes til læreren, dette gælder også ved lejrskoler, ture, temadage osv.

8. Afbud fra læreren meldes så vidt muligt pr. mail eller sms. Elever kan også blive kontaktet på skolen. Aflyste timer vil blive erstattet senere på året. Hvis det er muligt, bliver undervisningen varetaget af en vikar.

9. Ændringer i mailadresse eller telefon meldes hurtigst muligt til musikskolelederen.

Undertegnede, der er bekendt med musikskolens undervisningsregler, indmelder hermed min søn/datter:

Husk venligst at skrive kommende klasse, tak!

Oplys meget gerne begge forældres e-mailadresser (skriv komma imellem)