Musik- og Billedskolen ved N. Zahles skole

Musik- og Billedskolen er helt unik for N. Zahles Seminarieskole og N. Zahles Gymnasieskole. Det er en selvstændig skole med egne lærere og ca. 360 elever fra de to skoler, hvilket indebærer, at undervisningen kan koordineres med elevernes øvrige undervisning og skole-fritidsordningen.


Når alle tilmeldinger er kommet, forsøger vi at lægge et skema, som passer alle. Det er klart, at alle helst vil have undervisning lige efter skole, men det siger sig selv, at med 350 elever kan det ikke lade sig gøre… Skolerne råder heller ikke over uanede mængder musik- og billedkunstlokaler, så det er klart, at vi må bruge alle tidspunkter på eftermiddagen. Vi forestiller os også, at de ældste elever – ligesom det er tilfældet nu – vil kunne få tider, som ligger efter kl.18.


UNDERVISNINGSREGLER

1. 1. SEPTEMBER TIL 14. JUNI
Undervisningen begynder den 1. september og slutter den 15. juni.

2. INGEN UNDERVISNING PÅ SKOLEFRIDAGE
Der undervises ikke på skolens fridage og i ferierne.

3. 3 MÅNEDERS PRØVETID
Indmeldelse sker til den 1. i en måned. For nye elever beregnes en prøvetid på 3 måneder. Herefter er indmeldelsen bindende for resten af skoleåret.

4. UDMELDELSE INDEN FOR PRØVETIDEN

Udmeldelse inden for prøvetiden regnes fra den 1. i en måned og skal meddeles skriftligt til musikskolelederen senest 1 måned før udmeldelsen ønskes regnet.

5. BETALING MÅNEDSVIS FORUD

Det årlige honorar betales i 10 månedlige rater. Opkrævningen sker sammen med skolepenge mv. Beløbet er forfaldent til betaling den 5. i hver måned.

6. AFBUD FRA ELEVEN
Timer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Afbud fra eleven skal meddeles til musiklæreren(se omstående telefonliste). Gælder også ved lejrskoler, ekskursioner temadage m.v.

7. AFBUD FRA LÆREREN
I tilfælde af musiklærerens fravær vil undervisningen i videst muligt omfang blive varetaget af en vikar eller erstattet på et senere tidspunkt.

8.ÆNDRINGER
Adresseændringer, ny e-mail og ændringer i telefon skal meddeles til Musikskolen.